left right
Hotline: (84.8) 372.66.307
TIN TỨC » Thông tin hữu ích » Quy định mới của Đài Loan về nhập khẩu bao bì gỗ của Việt Nam
Quy định mới của Đài Loan về nhập khẩu bao bì gỗ của Việt Nam

Cục Phòng dịch kiểm dịch Động thực vật - Uỷ ban Nông nghiệp Đài Loan mới ra Thông báo về Quy định của Đài Loan. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009, để giảm bớt các vụ việc phát sinh cả hàng hoá được đóng gói bao bì bằng chất liệu gỗ (sau đây gọi tắt là đóng gói bao bì gỗ) xuất khẩu sang Đài Loan đều phải tuân thủ các điều kiện kiểm dịch của Đài Loan.


Theo đó, tất cả hàng hoá đóng gói bao bì gỗ xuất khẩu sang Đài Loan và phải được Bờ rôm hoá (Methyl Bromide CH3Br) hoặc qua xử lý nhiệt cũng như phải được đóng dấu trên bao bì theo qui định. Nếu bao bì chưa có đóng dấu, hoặc đã đóng gói bao bì gỗ, lô hàng sẽ tạm thời bị ngừng thông quan, sau đó phải hoàn tất xử lý kiểm dịch đối với bao bì gỗ hoặc phải tiêu huỷ bao bì gỗ xong mới có bao bì gỗ nhập vào Đài Loan phải thông qua kiểm dịch và tuân thủ theo điều kiện nhập hàng dưới đây:

I.Quy định này áp dụng với hàng hoá nhập khẩu vào Đài Loan có sử dụng đóng gói bao bì gỗ, chỉ sử dụng cho vận tải, đóng gói, làm đệm, hoặc hàng hoá vật liệu gỗ như hòm gỗ tấm, hòm gỗ mảnh, gỗ ván, khay gỗ, khung gỗ, thùng gỗ, trục gỗ, cột chống gỗ, đệm gỗ, gối gỗ. Quy định này không áp dụng cho các loại gỗ sau:
1.Độ dầy không vượt quá 6 mm
2.Gỗ được ép dính bằng keo, nhiệt độvà áp lực hoặc các phương thức tổng hợp khác
3.Đã được xử lý qua các khâu phun sơn, nhuộm màu
4.Đã qua xử lý bằng nhựa đường hoặc bằng các chất bảo quản khác
5.Bao bì gỗ sử dụng để đóng két rượu

II.Trước khi xuất khẩu, các vật liệu đóng gói bao bì gỗ cần phải được xử lí bằng một trong các biện pháp sau phù hợp với các qui định tại Công ước số 15-Tiêu chuẩn Quốc tế về các biện pháp dịch tễ (ISPM 15), với sự giám sát của Cục Bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu.
1.Br hoá (Methyl bromide, CH3Br) xông nóng: Nhiệt độ thấp nhất không thấp dưới 10 độ C, thời gian xông nóng ít nhất khoảng 24 giờ.

Nhiệt độ Lượng (g) Nồng độ thấp nhất (g/m3)
  2 giờ  4 giờ 20 giờ 24 giờ
>=21 độ 48 36 31 28 24
16=<x<=21 56 42 36 32 28
10=<x<=16 64 48 42 36 32
2.Xử lý nhiệt, luyện nhiệt (heat tratment): Nhiệt độ trung bình đối với bao bì gỗ đạt khoảng 56 độ C, thời gian xử lý trên 30 phút.

III.Các vật liệu đóng gói bao bì gỗ đã được xử lý bằng các phương pháp phù hợp cần phải được đóng dấu trên bao bì phù hợp với qui định của ISPM 15 cụ thể theo như mẫu dưới đây:

I

 

P

XX - 000

P

YY

C

 


Chú thích:
1.IPPC: Viết tắt tiếng Anh của Công ước bảo vệ thực vật quốc tế
2.XX: Mã Code nước xuất khẩu theo qui định của ISO 3.000: Theo số sê-ri đặc biệt của nhà sản xuất bao bì gỗ do Cơ quan kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu phê chuẩn.
4.YY: Biện pháp đã áp dụng để xử lí gỗ, ví dụ MB là dùng phương pháp xông Brôm hoá Methyl bromide, HT là nung nhiệt.

IV. Nếu bao bì gỗ không phù hợp với điều kiện kiểm dịch của bản quy định này, người nhập khẩu phải lựa chọn phương thức xử lý như kiểm dịch, tiêu huỷ hoặc trả lại hàng theo điều 2 Quy định kiểm dịch (đối với đối tượng hàng hoá mà bao bì và hàng hoá không thể tách rời). Đối với những trường hợp sau, cơ quan kiểm dịch thực vật yêu cầu trả lại hàng hoá nhập khẩu.

a.Đối với bao bì gỗ có thể tích quá lớn hoặc các hàng hoá đặc biệt khác không xử lý được theo quy định hiện hành.

b.Đối với bao bì gỗ và hàng hoá nhập khẩu không thể tách rời, đồng thời người nhập khẩu cũng không đồng ý tiến hành xử lý đối với hàng hoá và bao bì có thể tách rời.

Infotv.vn

Các tin khác:
Hội chợ đồ nhựa, bao bì và ấn phẩm châu Á lần thứ 5 – 2010
Triển lãm quốc tế công nghiệp nhựa và cao su