left right
Hotline: (84.8) 372.66.307
Nhãn dệt vải, loại nhãn ghi size quần áo.
Hàng mẫu: vanilla star.
Nhãn dệt vãi, logo, nội dung dệt trực triếp lên vãi
Hàng mẫu: imperial star
Nhãn dệt vãi ghi logo, tên sản phẩm
Hàng mẫu: vanilla star
Nhãn dệt vải 2 mặt, ghi logo, thông tin, hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm.
Hàng mẫu: VANILLA STAR 2
Nhãn dệt vải, ghi zize quần áo, giày, nón, túi sách, vali. Hàng mẫu: VANILLA STAR Jean
Nhãn dệt vải, loại nghi logo, tên hàng hóa sản phẩm. Dùng cho quần áo, giày dép, nón, túi sách...
Hàng mẫu: imperial star
Nhãn dệt vải chỉ bạc, loại dùng ghi tên hàng hóa, logo sản phẩm, sise quần áo, giày, túi sách, nón...

Hàng mẫu: imperial star