left right
Hotline: (84.8) 372.66.307
Tem, nhãn sử dụng trong ngành may mặc, giày dép. » Nhãn da » Nhãn dệt vải - ghi thông tin hướng dẫn
Nhãn dệt vải - ghi thông tin hướng dẫn

Nhãn dệt vải, ghi thông tin hướng dẫn sử dụng hàng hóa, ghi thành phần, chất liệu sản phẩm.
Hàng mẫu: Nhãn imperial star, vanilla star

Chia sẻ:

Reddit live seekxl BlinkBits BlinkList del.icio.us Digg facebook Google Technorati slashdot Spurl