left right
Hotline: (84.8) 372.66.307
Tem, nhãn sử dụng trong ngành may mặc, giày dép. » Tem nhãn - Nhãn giấy - Hangtag » Thẻ treo, Mạc quần áo - có hình dạng đặc biệt.
Thẻ treo, Mạc quần áo - có hình dạng đặc biệt.

Thẻ treo - Mạc quần áo -  có hình dạng đặc biệt.
Hàng mẫu: vanila Cards - Smart Girls Rock!

Chia sẻ:

Reddit live seekxl BlinkBits BlinkList del.icio.us Digg facebook Google Technorati slashdot Spurl